Hopp til innhald

PCS951 Distribuerte datasystemer for høyvolum databehandling

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Faglig overlapping

  • DAT351 - Distribuerte Dataressursar for Høg-Volum Dataprosessering - Reduksjon: 10 studiepoeng