MET503 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, Sic komponenter, etc.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Magnetiske komponenter
  • Applikasjoner av kraftelektronikk 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske komponenter til kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe, konstruere, optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Krav til forkunnskapar

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Tilrådde forkunnskapar

Kunskap i reguleringsteknikk, elektronikk, krets, osv.

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, selvstudium og mini prosjekt

Arbeidskrav

 Miniprosjekt må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle typer kalkulator.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • MET203 (1) - Kraftelektronikk - Reduksjon: 5 studiepoeng