BYG103 Mekanikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Mekanikk:

 • Statikk: likevektsligningene, indre krefter for fagverk, tau og rammer
 • Fasthetslære: massegeometri, spenninger, tøyninger, deformasjon, knekking
 • Energi: arbeid, potensiell energi, kinetisk energi, termodynamikk
 • Dynamikk: Newtons annen lov, støt, rotasjon, spinnsatsen

Fluidmekanikk:

 • Hydrostatikk: trykk i væsker, resultantkraft
 • Hydrodynamikk: kontinuitetsligningene, Bernouillis ligning

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ha grunnleggende kunnskaper i de naturvitenskapelige lover og kjenne til teorier og begreper innen grunnleggende mekanikk.

Ferdigheter: Anvende de naturvitenskapelige lovene inn mot sitt fagfelt. Gjøre rede for grunnleggende fenomener innen mekanikk, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.

Generell kompetanse: Ha en forståelse av den naturfaglige tenkemåte.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Plenumsforelesninger og øvinger.

Arbeidskrav

10 obligatoriske øvinger utført individuelt må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter.

Jarle Johanessen: "Tekniske Tabeller".

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG161 (1) - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • ING172 (1) - Fysikk for byggingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG141 (1) - Mekanikk og materialprøving - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LOA713 (1) - Mekanikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • FOA033 (1) - Fysikk for bygg, mekanikk og fluidmekanikk - Reduksjon: 5 studiepoeng