ID3-133 PT - Personlig trener-rollen

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

 • Coaching
 • Salg og markedsføring
 • Treningslære (videreføring fra emnet PT 2 - Treningslære)
 • Spotting
 • Etikk
 • Treningsplanlegging
 • Ulike timer/organisering relatert til PT

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om ulike treningsmetoder og prinsipper innenfor styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • har kunnskap om ulike måter å markedsføre seg selv som personlig trener
 • har kunnskap om sentrale moment innen coaching, eksempelvis motivasjon og kommunikasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike spottingteknikker
 • kan reflektere over ulike etiske dilemma en kan komme opp i som personlig trener
 • kan beherske ulike styrke-, utholdenhets- og bevegelighetsøvelser og være et godt øvelsesbilde
 • kan anvende den faglige kunnskapen til å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder
 • kan analysere og forholde seg kritisk til fagstoff innenfor fagfeltet 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre enkel testing innenfor kroppssammensetning, styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening
 • kan gjennomføre kartlegging av kunden gjennom samtale, observasjon og kroppsholdningsanalyse
 • kan gjennomføre PT timer med lite utstyr

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, oppgaver og praktiske timer i treningsstudio. Teori blir knytt til praktiske aktiviteter. Studentene skal planlegge og gjennomføre ulike praktiske oppgaver. Studentene skal øve på alle de ulike momentene i personlig trener-rollen.

Studentene har to uker praksis tilknyttet et treningssenter. Praksis blir gjennomført i vårsemesteret. I praksis skal studenten få innblikk i hverdagen til en PT, samt prøve seg i rollen som PT.

Vurderingen av praksis gjøres av veileder og praksisansvarlig og er knyttet opp mot følgende moment; å lage individuelle treningsplaner for ulike kunder, kartlegge kunde gjennom samtale, hvordan markedsføre seg som PT og etiske dilemmaer.

Arbeidskrav

 • Oppfylle krav i sammenheng med obligatorisk oppmøte. All praktisk læringsaktivitet er obligatorisk da denne fokuserer på læringsutbyttene knyttet til å mestre teknikker og testing.
 • Godkjente caseoppgaver, både teoretisk planlegging og praktiske instruksjonsoppgaver. Disse er rettet mot læringsutbyttene knyttet til å anvende kunnskapen mot individ samt mestre ulike teknikker.
 • Godkjent praksis.
 • Innlevering av notat om forventninger til praksis i forkant av praksis og en praksislogg i etterkant av praksis.

Vurderingsform

Individuell praktisk eksamen med muntlig eksaminasjon. Tid: en time. Gradert karakter (A-F).

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ID3-329 (1) - Personlig trener (PT) - Reduksjon: 9 studiepoeng