MOØ223 Metode og forskingsdesign

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • INN522 (1) - Forskningsdesign og metode - Reduksjon: 6 studiepoeng