NAB1022 Kjemi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Grunnleggjande kjemi med særskilt fokus på den maritime tilknytinga.

Læringsutbytte

 - Kunnskapar:

Studenten kan skildra:

 • Atomet si oppbygging, periodesystemet.
 • Grunnstoffa, kjemisk binding.
 • Reaksjonslikningar, støkiometri.
 • Oksidasjon og reduksjon.
 • Nomenklatur, komplekse ion.
 • Aggregattilstandane, gasslovane.
 • Løysingar.
 • Syrer og basar.
 • Elektrokjemi.
 • Organisk kjemi.
 • Korrosjon.
 • Eigenskapar ved lasta.
 • Kontroll av farar.
 • Sikkerheitsutstyr.
 • Entring av tankar.
 • Gassmåling og gassfriing.

- Ferdigheitar:

 • Studentane kan nytta fagleg kunnskap til å diskutera sentrale problemstillingar om bord i skip. Eksempel på slike problemstillingar er
  • korrosjon og korrosjonsvern,
  • botnstoff,
  • handsaming av ballastvatn,
  • produksjon av drikkevatn,
  • oljeutslepp, forureining til luft,
  • kor giftige stoff er,
  • handsaming av tanklast,
  • osb.

- Generell kompetanse:

 • Oppfyller delar av krava for sertifisering i tankoperasjonar i følgje IMO sine modellkurs 1.02 (2.1, 2.2, 2.3, 3.1-3.6), 1.04 (1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4) og 1.06 (1.2, 2.1-2.4, 3.1-3.5).

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen. 

Undervisnings- og læringsformer

 Forelesingar.

Arbeidskrav

 • 3 obligatoriske innleveringer. Alle tre må vera godkjent for å ta eksamen. 

Vurderingsform

Skrifteleg eksamen, 4 timar, karakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vært utdelt.

Godkjend kalkulator er: Casio fx-991EX.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ING161 (1) - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1009 (1) - Kjemi og miljø - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB010 (1) - Kjemi/miljø (nautikk) - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1017 (1) - Kjemi - Reduksjon: 5 studiepoeng