NAB2010 Anvendt matematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

1. ordens lineære differensiallikningar, kobla system av differensiallikningar, parametriserte kurver i planet og i rommet.

Læringsutbytte

  - Kunnskapar:

Kunna praktisk nytte av derivasjon og integrasjon, særskilte teknikkar for løysing av 1. ordens differensiallikningar, kopla system av differensiallikningar, vektorrekning og vektoriserte funksjonar, parametriske kurver i planet og rommet og kulekoordinatar.

- Ferdigheitar:

Kunna grunnleggjande teknikkar for differensial- og integralrekning. Dei skal kunna løysa enkle differensiallikningar og rekna med vektorar og matriser.

- Generell kompetanse:

Studenten kan nytta matematikk som verkty i nautiske fag.

Krav til forkunnskapar

NAB1030 Grunnleggende matematikk eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

NAB1013 Matematikk II eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og rekneverkstad

Arbeidskrav

Innleveringar (spesifiserast i semesterplan ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 5 timar

Gradert karakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrivne hjelpemidlar er tillatne

Høgskulens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) vert utdelt

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) vert utdelt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ING1011 (1) - Matematikk A - Reduksjon: 5 studiepoeng