Utendørs bilde av en jente med to blad foran øynene.

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1-7

Bachelor

Dette studieprogrammet er for deg som har begynt på en 4-årig grunnskole- eller allmennlærerutdanning før 2017, men som ikke har ferdigstilt lærerutdanningen. Dette studieprogrammet er særlig egnet for deg som jobber som lærer i skolen, og din skoleeier kan søke om stipend fra Udir.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Minst 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017.
  • Minst 75 dager (15 uker) veiledet og bestått praksis for å få tilbud om studieplass. Antall praksisdager må være dokumentert i karakterutskrift, eller i en bekreftelse fra studiestedet.

  Søkere som kan dokumentere ansettelse i grunnskolen vil bli prioritert.  Attest som skal fylles ut av arbeidsgiver må lastes opp i søknaden under mine dokumenter.  

  Søkere som tas opp til studiet og trenger praksis, må legge frem politiattest. Jfr. Universitets- og høgskoleloven §4-9 første ledd. 

  Om å søke opptak til HVL

  Det er ikke flere opptak til studieprogrammet.

  For å kunne søke opptak, må du til nå ha fullført: 

  • 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning som er påbegynt før 2017. 
  • 75 dager (15 uker) praksis i grunnskolen. 
  • Søkere som kan dokumentere ansettelse i grunnskolen vil bli prioritert. Du må levere en attest som signeres av arbeidsgiver.  
  • Det er ønskelig at du på forhånd gir oss en plan som viser tidligere emner du har i utdanningen din. 

  Vi tilbyr en tilrettelagt utdanning slik at du kan få tatt fagene som du trenger for å få vitnemål som 4-årig grunnskolelærer og dermed ferdigstilt lærerutdanningen din. Studiet kan være krevende og studenten må belage seg på å være fleksibel og legge godt til rette selv. Vi tilbyr også studieprogrammet Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5-10. 

  Studieprogrammet er tidsbegrenset, og siste frist for å få vitnemål er 31.12 2026. Tidsbegrensningen på studieprogrammet krever at du har fått vitnemål innen 31. desember 2026 og dette gjør at det er viktig å sikre at du blir ferdig innen fristen.

  Hva kan du jobbe med?

  Behovet for lærere er stort, og de aller fleste jobber som lærer i grunnskolen etter endt utdanning. Det finnes også grunnskolelærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

  Studieplass på emner og undervisning 

  Du vil få din utdanning vurdert av oss, og vil få tilbud på emner hvor vi har ledige studieplasser. Her kreves det at studenten er relativt fleksibel. Noen emner kan være sammen med master i grunnskolelærerutdanning eller samlingsbasert 1-7. Man kan også være heldig å få plass på kurs som er i den nett- og samlingsbaserte delen av vårt etter- og videreutdanningstilbud 

  Tilbud om studieplass kommer altså på grunnlag av ledige studieplasser. Noen kan få tilbud på emner etter semesterstart. Det vil ikke være mulig å søke fritak fra obligatorisk oppmøte dersom det er krav i emnet du får tilbud om. 

  Det kan være aktuelt for noen studenter å følge fag ved andre høyskoler og universitet i tillegg til det vi tilbyr, så lenge det er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive med å finne studier som kan passe. 

  Organisering 

  Obligatoriske fag: 

  • Pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng, inkludert 15 studiepoeng bacheloroppgave. De som ikke har bacheloroppgave fra 4-årig grunnskolelærerutdanning må ta denne. 
  • Norsk 30 studiepoeng. 
  • Matematikk 30 studiepoeng. 
  • 90-120 studiepoeng undervisningsfag – minst to fra følgende fag:  
   Engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk,) kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, samfunnsfag og språk som undervises i den norske skolen.  

  Hvert enkelt fag må være på minst 30 studiepoeng og ett av fagene må være på 60 studiepoeng. Opptil 30 studiepoeng kan være skolerelevante fag. 

  Praksis 

  Krav til vitnemål er 100 dager veiledet og vurdert praksis. Kandidater med lang erfaring fra undervisning i grunnskolen kan søke om at denne kan erstatte noe veiledet og vurdert praksis, inntil 15 dager. Deler av manglende praksis kan etter søknad vurderes gjennomført på egen arbeidsplass. Praksisdager må gjennomføres som hele arbeidsdager. Her må det leveres gyldig politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieløpet. 

  Her finn du meir informasjon om praksis i grunnskulelærarutdanningane. 

  Hva forventes av deg som student?

  Dette studieprogrammet er organisert annerledes enn andre studier/studieprogram og kan oppleves utfordrende for mange. Derfor forventes det at du som student er villig til å legge mye arbeid i studiet og være fleksibel. Det er viktig at du gjør en grundig vurdering av hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Det forventes også at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn og unge, i tillegg til at du er motivert til å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner. 

  Stipend og lån

  Søkere til dette studieprogrammet blir tatt opp som ordinære studenter, og kan søke studiestøtte gjennom Lånekassen. 

  Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.Søknadsfrist 1. februar. 

  Utdannings- og rekrutteringsstipend 

  Utveksling

  På grunn av organisering av studieprogrammet med tilbud om studieplass på emner som har ledige studieplasser vil det normalt sett ikke være mulig å søke utveksling. 

  Andre institusjoner med lignende studieprogram

  Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger