Grunnskolelærarutdanning 5.-10. trinn

Bachelor

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finner du informasjon om lærerutdanning ved HVL: