Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Bergen

Som lærer for 1.–7. trinn møter du unge og nysgjerrige elever, og du får være med på å åpne en ny verden med kunnskap. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag.

Oppbygging

Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2020

1. studieår

2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

3. studieår 

4. studieår 

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt.
  • På campus Bergen planlegger vi å tilby undervisningsfagene engelsk, kroppsøving, KRLE, matematikk, mat og helse, musikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. 
  • I tillegg tilbyr vi Vestlandsklasser i kunst og håndverk, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. 

5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

Generell informasjon

Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

Vær oppmerksom på at alle fagtilbud i 1., 3. og 4. studieår utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

Undervisningsmåter

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

Retningslinjer for føring av fravær 

Praksis

Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager. 

Utveksling

I 5. semester er det mulig å reise på utveksling.  

I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

Mer informasjon om utveksling finner du her

Bli lærer! Ta lærerutdanning ved HVL!