Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Har du lyst til å kvalifisere deg til å undervise i KRLE i grunnskolen? Da kan dette faget være noe for deg. I tillegg til at du blir kvalifisert til å undervise i KRLE vil du også bli rustet til å møte spørsmål og utfordringer knyttet til religiøst mangfold i samfunnet.

Undervisningen gir deg gode planleggingsredskaper og verktøy til å jobbe med dette spennende og utfordrende faget i skolen. Faget gir deg også anledning til å jobbe med egne holdninger knyttet til etiske utfordringer i en fremtidig yrkeskarriere.