Helse- og sosialfag

Vil du være med å utvikle morgondagens helse- og velferdstenester? Ei helse- eller sosialfagleg utdanning passer for deg som ønskjer å medverke til betre helse- og velferdstenester til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

På HVL kan du studere helse- og sosialfag i topp moderne omgivelsar. Du får bli ein del av eit aktivt fagmiljø og lære av dyktige og engasjerte lærarar og forskarar! 

Du kan studere mange ulike helse- og sosialfag hos oss: 

Bachelor

Ein bachelor er ei treårig utdanning. Når du er ferdig med tre år som fulltidsstudent får du ei bachelorgrad.

Master

Ein mastergrad er ei toårig påbygging på bachelorgraden. Fleire masterstudium passar også for deg som har ei spesialisering fra før. På nokre utdanningar kan du melde deg på supppleringsopptak eller ta enkeltemne utan å ta heile masterutdanninga.

Vidare utdanning - livslang læring

Vi har mange kurs og utdanningar som kan passe for deg som ønsker fagleg fordyping kombinert med jobb. Sjå våre tilbod til vidareutdanning innan helse og sosial.

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.