Helse- og sosialfag

Ei helse- eller sosialfagleg utdanning passer for deg som ønskjer å medverke til betre helse- og velferdstenester til pasientar og brukarar i alle situasjonar og livsfasar.

På HVL kan du studere helse- og sosialfag i topp moderne omgivelsar. Du får bli ein del av eit aktivt fagmiljø og lære av dyktige og engasjerte lærarar og forskarar! 

Du kan studere mange ulike helse- og sosialfag hos oss: 

Bachelor:

Ein bachelor er ei treårig utdanning. Når du er ferdig med tre år som fulltidsstudent får du ei bachelorgrad.

Master:

Ein mastergrad er ei toårig påbygging på bachelorgraden.

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.