Idrett, friluftsliv og folkehelse

Med ei utdanning innan idrett, friluftsliv eller folkehelse lærer du å sjå samanhengar mellom livsstil og helse, og å gi gode naturopplevingar og tilpasse trening til menneske i alle aldrar.

Ved Høgskulen på Vestlandet får du studere i eit aktivt miljø, tett på naturen og med dyktige og engasjerte lærarar og forskarar. 

Bachelor

Med ei bachelorgrad innan idrett, friluftsliv eller folkehelse frå Høgskulen på Vestlandet får du ein unik kompetanse som gir deg mange spennande jobbmoglegheiter. 

Årsstudium

Høgskulen på Vestlandet tilbyr også årsstudium. For studieåret 2021-2022 kan du velge idrett/kroppsøving på Stord eller PT i Sogndal. 

Master

Ønskjer du å bygge på bachelorutdanninga di, har Høgskulen på Vestlandet fleire moglegheiter innan idrett, friluftliv og folkehelse. 

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet er ei treårig forskarutdanning for deg som ønskjer å kvalifisere deg for vitskapleg arbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå.

Halvtårsstudium

Vi har også fleire internasjonale utdanningsprogram som går over eit halvår.