Idrett, friluftsliv og folkehelse

Se sammenhenger mellom livsstil og helse, gi gode naturopplevelser og tilpass trening til mennesker i alle aldere.

Årsstudium

Start med å ta et år! Du kan bygge på til en bachelor hvis du trives. Se mer info om dette under neste avsnitt. 

Bachelor

En bachelorgrad gir deg en unik kompetanse med mange spennende jobbmuligheter. Utdanninger som passer perfekt for deg som liker å bruke kroppen!

Søke opptak til 2. år? 

Har du årsstudium i idrett eller personlig trener (PT), kan du søke opptak direkte til 2. år på friluftsliv eller idrett, trening og helse. 

Søke opptak til 3. år? 

Har du 1. og 2. år friluftsliv, idrettsvitskap eller liknande, kan du søke direkte opptak til 3.år på friluftsliv eller idrett, trening og helse.

Du søker opptak gjennom Søknadsweb.

Master

Vil du bli lærer innen kroppøving og idrettsfag? Da kan du ta den femårige lærerutdanningen. Dette er en utdanning hvor du tar både bachelor og master, og du får tittelen lektor når du er ferdig. 

Hvis du har en bachelorutdanning, har vi flere to-årige masterprogram du kan velge. 

Halvtårsstudium

Vi har flere internasjonale utdanningsprogram som går over et halvår.

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning for deg som ønsker å drive med vitenskaplig arbeid og forskning på høyt internasjonalt nivå.

 

Er du usikker på studievalget? Se hvordan du kan møte oss!