Landmålingsstudent med måleinstrument. Foto: Maurizio Pavez / HVL

Landmåling og eiendomsdesign

Bachelor

Har du noen gang lurt på hvordan en tunnel kan møtes på midten selv om man graver fra hver side? Eller hvordan en plattform i Nordsjøen får den nøyaktige posisjonen sin langt ute på havet?

Hvorfor studere landmåling og eiendomsdesign?

En landmåler jobber blant annet med oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettsspørsmål. Landmåling omfatter også måling av store konstruksjoner, som broer, veier og bygg. 

Du lærer blant annet om:

  • moderne landmålingsmetoder og -teknologi 
  • bruken av lovverk i eiendomsfaget 
  • plassering og innmåling av bygg on- og offshore  

Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i arbeidet til en landmåler. Geografiske informasjonssystemer og avansert måleutstyr er verktøy som du vil lære å beherske under studiet. Utdanningen inneholder både tekniske og juridiske fag.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen dekker hele prosessen fra planleggingen av et boligområde og frem til eiendommen er registrert i offentlige registre. Utdanningen har et sterkt innslag av informasjonsteknologi og datastøttet læring. Vi har feltkurs i landmåling og besøker i tillegg domstolene.

Vil du studere mer?

En bachelor gir deg muligheter til å søke opptak til mastergrader i inn- og utland. Ved HVL kan du for eksempel gå videre på en master i areal og eiendom.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i løpet av studietiden. 

Hvor kan du reise?