Lærar- og musikkutdanning

Vil du vere ein rollemodell for andre? Då er lærar-  og musikkutdanningane våre for deg! 

Dette fagområdet omfattar både dei ulike lærarutdanningane, men også kreative fag som musikk og drama. Felles for dei ulike retningane er at du bør like å jobbe med menneske, ta leiaransvar og vere ein rollemodell. 

På HVL får du studere i eit aktivt miljø, og lære av dyktige og engasjerte lærarar og forskarar!

Du kan studere lærar- og musikkfag på ulike vis hos oss: 

Lærarutdanning:

Lærarutdanningane våre er 5-årige profesjonsstudium. Når du er ferdig etter fem år har du ei mastergrad. 

Bachelor:

Årsstudium:

Master: