Student sammen med elev i klasserommet.

Lurer du på å ta lærerutdanning?

Hvordan barn og unge blir møtt i barnehagen og på skolen, har stor betydning for dem resten av livet. Med en lærerutdanning får du bruke hele deg og jobbe i et av verdens viktigste yrker.

Få innblikk i studiehverdagen

Følg oss på Instagram (@hvl.no) for å se flere stories fra studenter!  

Hva er en lærer? 

Det finnes mange ulike type lærere. Noen jobber i barnehage, andre er lærer for de yngste barna, mens noen underviser de eldste. Hvilke fag du underviser i, kommer an på hva du er mest interessert i, og hvilken utdanning du velger.

elevarsomsamarbeiderHafslo2021.jpg

Hvorfor velge lærerutdanning? 

  • Du har mange dager i praksis underveis i studiet som gjør deg rustet til yrket. 
  • Du får et yrke der du kan bruke hele deg.
  • Ingen dager er like!  
  • Du kan være den som får et barn til å ikke falle utenfor.
  • Du får et sikkert yrke med god startlønn.
  • Tar du grunnskole- eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt dersom du jobber som lærer i grunnskolen eller videregående opplæring i en periode etter studiene.
  • Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. 
  • Du kan fortsette å lære mer gjennom etter- og videreutdanning resten av karrieren.

FalkeblikkAS - 20210928 HVL Stedje barnehage Øyvind.jpg

Øyvind (23) studerer til å bli barnehagelærer. Les hvordan han har det som student!

Hvordan bli lærer?

Har du lyst til å jobbe med de minste barna, kan du ta en barnehagelærerutdanning. Det er en bachelor på tre år. Du kan også bygge på med en master etterpå hvis du vil fordype deg.

Har du lyst til å undervise i grunnskolen? I grunnskolelærerutdanningen velger du om du vil jobbe med 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Dette er en femårig utdanning og noe vi kaller integrert master. Hvilke fag du kan undervise i, kommer an på hvilke fag du velger i løpet av utdanningen.

Har du lyst til å bli lærer, men ikke lyst til å flytte for å studere? Fra høsten 2022 kan du også velge å studere grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn som et samlingsbasert studium.

kunstoghandverk.jpg

Dersom du har en spesiell interesse for kroppsøving og idrett eller musikk, kan du velge lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Da kan du jobbe fra 1. klasse og helt opp til videregående skole. Dette er også en femårig utdanning.

Har du en utdanning fra før og lurer på å bli lærer? Om du har utdanning innen allmennfag (for eksempel norsk eller samfunnsfag) eller yrkesfag, kan du studere ett år med pedagogikk for å kunne jobbe som lærer. Med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du undervise på ungdomsskolen og i videregående skole.

Hvordan blir jeg lektor, og hva er det egentlig? Om du tar en femårig lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet, eller hvis du har en mastergrad og bygger på med praktisk-pedagogisk utdanning blir du lektor. Mange tenker at en lektor kun underviser i videregående skole, men en lektor kan undervise på alle trinn.   

OlavHeimarktilhvlno.jpg
Olav studerte grunnskolelærerutdanning ved campus Stord. Nå jobber han som lærer. Les mer om hvordan han synes det er å være lærer! 

Hva tjener en lærer?

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at grunnskolelærere i gjennomsnitt tjener 563 000 kroner, lektor i videregående skole tjener 605 000 kroner og barnehagelærere tjener 511 000. Les mer om lønnsstatitistikken på Utdanning.no.

gymsal.jpg

Hvilke jobbmuligheter har en lærer? 

Behovet for lærere er stort i hele landet. I tillegg til å jobbe i skole og barnehage, finnes det også lærere som jobber med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid. Velger du grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn eller 5. til 10. trinn kan du også søke deg inn på forskerlinjer og velge en forskerkarriere.  

Møt studenter, ferske lærere og erfarne lærere i denne saken

Falkeblikk Stedje barnehage disse ute 2021.jpg

Les flere studenthistorier