Lærerspesialistutdanning

HVL tilbyr videreutdanninger på masternivå som gjør deg kvalifisert til funksjonen lærerspesialist i norsk grunnskole og videregående skole.

Dette er en karrierevei i skolen som gir deg som er lærer muglighet til faglig videreutvikling med egen skole som utgangspunkt.

Ved HVL kan du ta følgende lærerspesialistutdanninger:

  • Det er ingen kursavgift til disse studieplassane.
  • Disse studieprogrammene er praksisnære og erfaringsbaserte.
  • Det er en forutsetning at du i løpet av studieperioden har tilgang til en skoleklasse for å jobbe med arbeidskrav mellom samlingene. 

Disse videreutdanningene inngår i den nasjonale satsingen Lærerspesialist, i regi av Utdanningsdirektoratet (Udir). Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.  Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr over 40 videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden.