Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Høsten 2020 blir LK06 avløst av ny læreplan for norsk offentlig skole, og arbeidet med innføring av ny læreplan blir svært aktuelt og viktig i årene fremover. Hvordan vil du som skoleleder jobbe med fagplanfornyelsen ved egen skole?

Den nye planen representerer flere grunnleggende endringer med tanke på innhold, kompetansemål og synet på kunnskap som har stor betydning for hvordan skolen og lærerne arbeider med lokale læreplaner. Denne videreutdanningen skal gi deg som skoleleder kompetanse for å kunne planlegge, lede og møte utfordringer knyttet til lærings- og læreplanarbeidet i skolen.

Tilbudet er for rektorer og andre skoleeiere som har gjennomført nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende, og er en påbyggingsmodul til rektorutdanningen på mastergradnivå.

Videreutdanningen blir tilbudt i samarbeid med NLA Høgskolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

  1. I studiet tilegner du deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne tolke og forstå læreplanverket.
  2. I studiet lærer du å bruke læreplanverket til å lede ansatte sitt lærings- og utviklingsarbeid, skape en fellesforståelse på skolen av sentrale begrep og prinsipp i læreplanverket og utvikle profesjonsfellesskapet ved skolen.
  3. Innholdet bygger på oppdatert forsking, og vil utfordre til både egen- og grupperefleksjon, og praktisk utprøving av tiltak gjennom studietiden.

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort mindre endringer i emneplanen.

Organisering

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren. I løpet av studiet arbeider du med et eget utviklingsarbeid knyttet til ledelse av lærings- og læreplanarbeid som også danner grunnlag for eksamensoppgaven.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger, à to dager. Samlingene vil bli lagt til et hotell i bergensområdet. De som får opptak vil få nærmere informasjon etter hvert.

Samlinger for 2020-kullet

  • Uke 37: 10.–11. september 2020
  • Uke 45: 5.–6. november 2020
  • Uke 5: 4 –5. februar 2021
  • Uke 17: 27.–28. april 2021

Med forbehold om endringer grunnet smittevernstiltak.

Vil du studere mer?

På samme måte som for rektorutdanningen, kan man søke innpass i mastergrad i «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse» ved NLA Høgskolen. Det blir arbeidet med å få modulen innpasset i mastergrad ved HVL også.

Les mer på Udir sine nettsider.