Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er mer aktuelt enn noen sinne, noe desentralisert kompetanseutvikling og fagfornyelsen er gode eksempel på. Gjennom videreutdanningen tilegner du deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og endringsarbeid ved egen skole.

Dette studietilbudet er innstilt i 2020/2021.

Å lede utviklings- og endringsarbeid krever høy kompetanse. Tilbudet er for rektorer og andre skoleeiere som har gjennomført nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende, og er en påbyggingsmodul til rektorutdannelsen på mastergradnivå.

Videreutdanningen blir tilbudt i samarbeid med NLA Høgskolen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I studiet

  • tilegner du deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne identifisere utviklings- og endringsbehov ved din skole.
  • lærer du å planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsarbeid, og å lede og utvikle kollektive prosesser og profesjonelle læringsfellesskap.
  • lærer du om skolebasert kompetanseutvikling som for eksempel å analysere og utvikle skolekulturen.

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort mindre endringer i emneplanen.

Organisering

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren. Utdannelsen er praksisnær og forskingsbasert, og det blir lagt opp til refleksjon og praktisk utprøving for at utdanningen skal bidra til konkrete forbedringer ved skolene. I løpet av studiet arbeider du med et eget utviklingsarbeid knyttet til ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, à to dager. Samlingene vil bli lagt til et hotell i bergensområdet. Samlingsdatoer: 

  • 3.-4. september 2020
  • 26.-27. oktober 2020
  • 28.-29. januar 2021
  • 23.-24. mars 2021
  • 26.-27. mai 2021

Vil du studere mer?

På samme måte som for rektorutdannelsen kan man søke innpass i mastergrad i «Pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse» ved NLA Høgskolen. Det blir arbeidet med å få modulen innpasset i mastergrad ved HVL også.

Les mer på Udir sine sider.