Matematikk 1 | 1.-7. trinn | samlingsbasert

Etter- og vidareutdanning

Matematikk 1 1.-7. trinn er et 30 studiepoengskurs for lærere som underviser i matematikk for 1.-7. trinn i grunnskolen.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Om søking og opptak

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Hvem passer studiet for?

  Matematikk 1 er beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 studiepoeng i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

  Hva lærer du?

  Gjennom studiet skal du utvikle et fagdidaktisk grunnlag for matematikkundervisning på hele barnetrinnet, både i begynneropplæring og på mellomtrinn. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive, utforske og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget.

  Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, algebraisk tenkning, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.

  I studiet arbeider du i tråd med Fagfornyelsen, og du vil arbeide med alle kjerneelementene i faget samt møte digitaliseringens muligheter.

  Jeg har fått mange gode ideer til å bruke i klasserommet både fra pensum og av dyktige og godt forberedte forelesere. Det å få satt fokus på egen formidling har vært viktig. God variasjon har gjort undervisning og læring spennende.

  Student 2019/2020

  Du finner mer informasjon i emneplanene:

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».