Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling

Etter- og vidareutdanning

Høgskulen på Vestlandet og Kompetanse Norge (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) er glad for å tilby gratis kurs til ansatte i reiselivsnæringen. Trenger du påfyll og ønsker å lære deg nye verktøy og metoder innen tematisert opplevelsesutvikling, storytelling eller grønn destinasjonsutvikling? Da kan disse kursene være interessante for deg.

Reiselivsnæringen i Norge så vel som resten har verden har møtt store utfordringer siden Covid-19 startet. En viktig forutsetning for å beholde og stimulere til vekst av en bærekraftig reiselivsnæring vil være tilgang på relevant og god kompetanse.

Disse kursene vil gi deg et kompetanseløft som kan gi økt inntjening og verdiskaping. Det vil bli både nasjonale og internasjonale gjesteforelesere og du vil møte forelesere som har erfaring fra reiselivsbransjen.

Målgruppe

Kursene retter seg til deg som er tilknyttet reiselivsbransjen. Innholdet i kursene er relevant for alle deler av reiselivsnæringen; overnatting, servering, transport, attraksjon eller aktivitetsselskap, formidling eller salg, turoperasjon eller destinasjonsselskap.

I tillegg passer kursene for deg som er tilknyttet offentlig forvaltning med grense til næringsutvikling og reiseliv, eller for deg som driver egen bedrift og ønsker faglig påfyll.

I oppstart av kurset må du oppgi bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Kursoversikt

Du søker opptak til ett og ett kurs.

Special Interest Tourism and storytelling

Innhold
Tematiserte opplevelser er definert ved reiser som er motivert av en spesiell interesse eller tema. Det kan være hobby, aktiviteter, tema eller destinasjoner som tiltrekker seg nisje marked. Enkelte hevder at tematiserte opplevelser er alternativet til masse turisme. En temabasert turist velger å engasjere seg og søker læring og turismen er derfor lik bærekraftig turisme.

Emnet vil inneholde introduksjon, markedstrender, opplevelser og tjenester, produktutvikling og storytelling i reiselivsbedrifter (f.eks. hotell, servering, attraksjoner). Noen tema som vil bli gjennomgått er sportsturisme, kulinarisk turisme, mørk turisme og helseturisme.

Storytelling er også et verktøy i opplevelse design, både som del av en opplevelse eller som en total opplevelse. Vi vil gå gjennom gode og dårlige eksempel på storytelling, både på bedriftsnivå og destinasjonsnivå.

Kurset blir undervist på engelsk.

Oppstart
Vi kommer tilbake med informasjon om opptak, søknadsfrist og oppstart for kurset. 

Grønn destinasjonsutvikling

Innhold
Kurset i «Sustainable destination development» skal gi deg kunnskap om hvordan du kan planlegge og utvikle en bærekraftig destinasjon. Du lærer teorier, teknikker, prosessverktøy og metoder for å arbeide praktisk med bærekraftig og grønn destinasjonsutvikling og helskaplig reiselivsplanlegging. Du lærer også om markedsføring av reisemål, både nasjonalt og internasjonalt, og du får en innføring i prosjektutvikling.

Oppstart
Det kommer snart mer informasjon om oppstart for dette kurset. 

Opptak og søknadsfrist
For mer informasjon om hvordan du søker opptak, se høyre kolonne.

Organisering og undervisningsmetoder

Kursene er fleksible og nettbaserte. Undervisningsspråket er engelsk. Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis for deltakelse. For å motta kursbevis må du levere inn og få godkjent oppgaver som hører til kurset.

Bakgrunn

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge gjennom bransjeprogrammet for reiselivsnæringen og retter seg mot permitterte, arbeidsledige og ansatte i reiselivsbransjen som ønsker faglig påfyll.