Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei yrkesfagleg utdanning eller eit fagstudium, og treng formell pedagogisk kompetanse for å undervise.

Studieprogramma for allmenne fag og yrkesfag har ulike rammeplanar og retningslinjer, men begge utdannar i hovudsak lærarar til den vidaregande skulen og ungdomsskulen. 

Studiet har blitt revidert i 2019.