Problemåtferd

I dette emnet vil du få innsikt i forhold som påverkar problemåtferd, sosiale- og emosjonelle vanskar og korleis barnehagen og skulen kan arbeide for å førebygge og avhjelpe slike vanskar. Det vil bli tatt utgangspunkt i ein systematisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet.

Spesialpedagogikk - emne A 

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil ta for seg det viktige ved å fremme eit godt psykososialt læringsmiljø, der det enkelte barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyr.

Du får innsikt i yrkesteoretisk problemstilling knytt til arbeid med problemåtferd i barnehage og skule.

Organisering og arbeidsmåtar

Fire samlingar à 2 dagar. Førelesningar, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftingar.

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver, som blir presentert i semesterplan.

Vurdering: Oppgåve. Karakterskala A–F.

Samlingsdatoar hausten 2020

Samling 1, veke 34:

  • Tysdag 18. august kl. 13-18 Stord
  • Onsdag 19. august kl. 09-14 Stord

Samling 2, veke 37:

  • Tysdag 8. september kl. 13-18 Haugesund
  • Onsdag 9. september kl. 09-14 Haugesund

Samling 3, veke 40:

  • Tysdag 29. september kl. 13-18 Haugesund
  • Onsdag 30. september kl. 09-14 Haugesund

Samling 4, veke 45:

  • Tysdag 3. november kl. 13-18 Stord
  • Onsdag 4. november kl. 09-14 Stord

Individuell skriftlig eksamensoppgåve har innleveringsfrist torsdag 26. november 2020.

Med atterhald om endringar.