Problemåtferd

I dette emnet vil du få innsikt i forhold som påverkar problemåtferd, sosiale- og emosjonelle vanskar og korleis barnehagen og skulen kan arbeide for å førebygge og avhjelpe slike vanskar. Det vil bli tatt utgangspunkt i ei systematisk tilnærming til emneområdet, som også inkluderer individperspektivet.

Avlyst hausten 2021

Spesialpedagogikk - emne A 

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil ta for seg det viktige ved å fremme eit godt psykososialt læringsmiljø, der det enkelte barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyr.

Du får innsikt i yrkesteoretiske problemstillingar knytt til arbeid med problemåtferd i barnehage og skule.

Organisering og arbeidsmåtar

Det blir samlingar, førelesningar, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftingar.

Deltaking på samlingar er obligatorisk. Før du kan ta eksamen, må du levere inn ei skriftleg gruppeoppgåve med sjølvvalt tema innan sosial kompetanse, samt ei anna gruppeopgåve med munnleg framlegging. 

Eksamen er ei skriftleg semesteroppgåve. Karakterskala A–F.

Samlingar hausten 2021

Veke 34 Stord:

  • Tysdag 24. aug. kl 13-18
  • Onsdag 25. august kl 09-14

Veke 37 Haugesund:

  • Tysdag 14. september kl 13-18
  • Onsdag 15. september kl 09-14

Veke 40 Haugesund:

  • Tysdag 5. oktober kl 13-18
  • Onsdag 6. oktober kl 09-14

Veke 45 Stord:

  • Tysdag 9. november kl 13-18
  • Onsdag 10. november kl 09-14