Programutvikling

Utdanningsplan 2015/2016, 120 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Emnekombinasjon for spesialisering programvareutvikling 120
Samlet krav: 120

Emnekombinasjon for spesialisering programvareutvikling

Krav: 120 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • DAT250 Avanserte programvareteknologier Semester: 1 10 sp
  • DAT251 Moderne systemutviklingsmetoder Semester: 2 10 sp
  • DAT300 Masteroppgave Semester: 4 60 sp
Valgfrie emner Til toppen