Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Vil du å styrke kompetansen din i arbeid med menneske med psykiske lidingar og psykososiale vanskar?