Undervisning og sikkerhet for ferdsel i, ved og på vann

Er du og skolen din klar for å imøtekomme den nye lærerplanen med nye kompetansemål innen livredning og svømming, inne og ute? Dette kurset gir livrednings- og undervisningskompetanse ved ferdsel i, ved og på vann. I tillegg blir du sertifisert til livredningsinstruktør inne.

Avlyst høsten 2021

Denne videreutdanningen er for deg som vil høyne kompetansen innen planlegging og gjennomføring av kompetansemålene i læreplanen:

  • Etter 2. trinn skal elevene kunne øve på trygg ferdsel ved vann og på å kunne tilkalle hjelp.
  • Etter 4. trinn skal elevene kunne være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (mens de flyter på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
  • Etter 7. trinn skal elevene kunne vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann.
  • Etter 10. trinn skal elevene kunne forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen.

Kurset henvender seg primært til kroppsøvingslærere i grunnskolen, men kan også være relevant for barnhagelærere/lærere som ønsker oppdatering på de nye kompetansemålene.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

Undervisningsmåter

Undervisningen er en blanding av webinar, samlinger, forelesning, gruppearbeid, praktisk inne- og uteundervisning og hjemmearbeid/forberedelse. Stipulert til ca. 90 minutter med webinar og to todagers samlinger.

Det er krav om aktiv deltakelse på ferdigheitstrening og 100 % fremmøte til teoriundervisning. Før du kan avlegge eksamen, må du utarbeide en lokal risikovurdering, HMS-plan og alarmplan for undervisning og bading ute i, på og ved vann.

Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som består av to deler: 

  • Praktisk eksamen del 1, undervisningsopplegg, ca. 30 minutter, teller 50 %
  • Praktisk eksamen del 2 - utendørs livredningsprøve, ca. 30 minutter, teller 50 %

Timeplan

  • Webinar torsdag 19. august kl. 13.30-15.30
  • 1. samling 27. - 28. august
  • 2. samling 10. - 11. september