Rettleiingspedagogikk

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane.

Utdanninga er tverrfagleg med teoretisk og praktisk innføring i rettleiingsteori, prinsipp og metodar. Rettleiingskompetansen er tilrådd ved studentrettleiing. Det er òg viktig å kunne gje tilbod om rettleiing når ein skal rekruttere nye arbeidstakarar.

Studiet gjev innsikt i rettleiingspedagogikk, studentaktive læringsformer og rettleiing innan eige fagområde og på tvers av profesjonar.

Studiet inneheld eitt innføringsemne på 10 studiepoeng:

Undervisningsmåtar

Førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium.

Kva blir du kvalifisert for?

Studiet er kvalifiserande for yrkesutøvarar som definerer rettleiing som ein del av yrkesfunksjonen sin. Dette inneber og rettleiing av studentar i praksisstudiar.

Gjennomført emne fyller delar av kravet for å bli godkjent som fagleg rettleiar hos nokre yrkesorganisasjonar. Emnet kan og gå inn i ein mastergrad.

Timeplan og samlingar

Timeplan hausten 2020

 • I innføringsemnet (FHS8201) er det obligatorisk frammøte i 7 dagar à 6 timar.
 • I påbyggingsemnet (FHS8202) er det obligatorisk frammøte i 3 dagar à 6 timar.

Det vert òg lagt opp til arbeid i nettverks-/kollokviegrupper mellom samlingane.

Samlingar campus Bergen:

Sjå Canvas og stadfesting på opptak for tidspunkt for undervising. Har du spørsmål, kontakt Elin Vestbøstad.

Innføring rettleiingspedagogikk (FHS8201):

 • Veke 37: onsdag 9/9, torsdag 10/9, fredag 11/9
 • Veke 40: onsdag 30/9, torsdag 1/10, fredag 2/10
 • + ein seminardag i oktober/november

Vidareføring rettleiingspedagogikk (FHS8202):

 • Veke 44: onsdag 28/10, torsdag 29/10, fredag 30/10

Samlingar campus Haugesund:

Samlingar blir på campus Haugesund. Noke av undervisinga kan bli digital.

Innføring rettleiingspedagogikk (FHS8201):

 • Tysdag 1. september
 • Tysdag 8. og onsdag 9. september
 • Tysdag 22. og onsdag 23. september
 • Tysdag 13. og onsdag 14. oktober

Vidareføring rettleiingspedagogikk (FHS8202):

 • Tirsdag 3. og onsdag 4. november
 • Tirsdag 1. desember

Det er forventa at du i snitt må studere 20 timer/uke. Du finn lenke til pensum i Canvas.

Samlingar vår 2021

Her finn du planlagte samlingsdatoer for våren 2021, med atterhald om at det kan bli endringar. 

Stord

21. januar 2021

4. februar 2021

18. februar 2021

Tor 25. februar 2021

11. mars 2021

25. mars 2021

8. april 2021 

Haugesund

19. og 20. januar 2021 

16. og 17. februar 2021 

17. mars 2021 

20. og 21. april 2021 

Bergen

17., 18., 19. februar  2021 

11. og 12. mars 2021 

25. og 26. mars 2021