Andre vidareutdanningar for barnehage og skule

Høgskulen har ei rekke tilbod om videreutdanning innan barnehage og skule. Dei fleste av desse er betalingsstudium - sjå meir informasjon innan kvart studietilbod.