Kompetanse for framtidas barnehage

Ordningen «Kompetanse for fremtidens barnehage» er videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.

Hvordan kan jeg søke?

Er du ansatt i barnehage som barnehagelærer, eller har du annen barnefaglig utdanning, så kan du søke opptak til disse studiene. Informer din arbeidsgiver før du søker studieplass. Du finner søknadsskjema på UBAS – Utdanningsdirektoratets søknadsweb.

Søknadsperiode 1. februar–1. mars.

Tilretteleggingsmidler

Disse studietilbudene kan utløse tilretteleggingsmidler. Disse midlene blir utbetalt til barnehagen. Arbeidsgiver skal bruke disse midlene til å dekke kostnader til vikarutgifter, utgifter til reise og opphold til samlinger, studiemateriell osv oppstår i forbindelse med studiet.

Informasjon til barnehageeier

Utdanningsdirektoratet tildeler studieplassene etter å ha fått tilbakemeldinger fra arbeidsgiver om hvem som har fått godkjent eller avslått søknaden. Du vi få svar fra Utdanningsdirektoratet pr. e-post.

Vi mottar søkerlister fra Utdanningsdirektoratet og vil foreta det endelige opptaket til studiet.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr over 40 videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden.