Kompetanse for kvalitet

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Fra 1. februar til 1. mars kan du som er utdannet lærer søke om opptak til disse kursene.

Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.

Om ordningen

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/regionale tilbud».

For studietilbud innen matematikk og naturfag dekker Staten 75% av vikarkostnadene. Lærers andel 25 %, som er bruk av egen tid. For andre studietilbud dekker Staten 60% av vikarkostnadene, skoleeier 15 % og resten er lærers andel – bruk av egen tid. Eller du kan søke om stipendordning år for lærere der du kan få kr 100.000 i stipend for å ta en videreutdanning (30 sp.) i prioriterte fag, spesielt matematikk.

Les om ordningen på udir.no.

Viktige datoer

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsperiode
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
  • Innen utgangen av april: Frist for Udir på å fordele søkere

Hvordan søke studieplass på ett av våre studietilbud innen ordningen?

  • Sjekk tilbudene og plukk ut de som er aktuelle for deg -
  • Ta kontakt med rektor og diskuter mulighetene du har for videreutdanning
  • Registrer søknaden din på udir.no/videreutdanning innen 1. mars (søknadsweb åpner 1. februar)

Etter 1. mars sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). De er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.