Kompetanse for mangfold

Kontaktpersoner for fylkeskommuner og kommuner:

Hordaland fylkeskommune:

Førsteamanuensis
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Bergen kommune:

Dosent
Institutt for kunstfag

Bømlo kommune:

Haugesund kommune:

Førsteamanuensis
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet

Lindås kommune: 

Førstelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Ullensvang herad:

Assisterande instituttleiar
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

 


Kontaktpersoner for Hordaland:

Studieprogramleiar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Seniorrådgivar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Kontaktpersoner for Rogaland:

Førsteamanuensis
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Seniorrådgivar
Høgskulen på Vestlandet