Pedagogisk rettleiing – innføring

Etter- og vidareutdanning

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane.

Studiet gir innsikt i rettleiingspedagogikk, studentaktive læringsformer og rettleiing innan eige fagområde og på tvers av profesjonar.

Utdanninga er tverrfagleg med teoretisk og praktisk innføring i rettleiingsteori, prinsipp og metodar. Rettleiingskompetansen er tilrådd ved studentrettleiing. Det er òg viktig å kunne gje tilbod om rettleiing når ein skal rekruttere nye arbeidstakarar.

Korleis er undervisninga?

Førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium. Det er obligatorisk deltaking på samlingane.

Eksamen for emnestudiet hausten 2022:
Heimeeksamen, innlevering 2.12. kl. 14.

Emnestudiet våren 2023 har følgjande samlingsdagar og eksamen (kan kome endringar):
17. januar - Campus (Bergen, Haugesund)
7. februar - Digital
7. mars - Digital
28. mars - Campus (Bergen, Haugesund)
25. april - Digital

Heimeeksamen, innlevering 25. mai kl.14.

Du finn meir informasjon i emneplanen FHS8201 Pedagogisk rettleiing - innføring