HVL - Høgskulen på Vestlandet

Aktuelt

  • Deltakarar på Samtidsdagane 2023.

    For femtande året på rad inviterer Høgskulen på Vestlandet til Samtidsdagane på campus Stord 14. - 15. februar. Årets program har fokus på aktuelle tema som psykisk helse, utanforskap, demokrati, internasjonal politikk, berekraft og klima.

  • Innleggelser i sykehus fra sykehjem er forbundet med stor risiko og mye lidelse for skrøpelige sykehjemspasienter. Nå skal forskere fra Norge og Canada samarbeide om å se på hvilke pasientoverføringer som kan unngås, og hvordan de som bør gjennomføres kan forbedres.

  • Då Statsråd Lehmkuhl la til land i Cape Town som ein del av One Ocean-ekspedisjonen var fokuset eit stadig veksande problem: at plasten tek overhand.

  • Politiet sin relasjon til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) er problematisk, konkluderer rolleforståingsutvalet som vart leia av HVL-professor Anne-Mette Magnussen.