Øyvind Lødøen underviser både ungdomsskoleelever og grunnskolelærerstudenter

– Den delte stillingen bidrar både til praksisnær undervisning for studentene og mer undersøkende læring for ungdommene, sier han.

Da Kunnskapsdepartementet la frem stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i mars, ble delte stillinger trukket frem som et viktig tiltak for å bedre sammehengen mellom utdanning og arbeidsliv.

Ved Høgskulen på Vestlandet har til sammen ni personer hatt delte stillinger ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett dette studieåret. En av dem er Øyvind Lødøen. Han jobber 50 prosent som ungdomsskolelærer i matematikk, naturfag og programmering ved Slåtthaug skole i Bergen, og 50 prosent som underviser ved grunnskolelærarutdanninga 5-10 ved Høgskulen på Vestlandet.

Tester ut nye idéer til undersøkende undervisning

– Jeg trives veldig godt med å jobbe på to steder på denne måten. Det har gitt stor variasjon i arbeidsoppgavene mine, og det er positivt å oppleve at det jeg gjør på høgskolen har relevans på ungdomsskolen og omvendt. Der didaktisk teori ofte har gode tanker og ideer om opplæringen til «normaleleven», må vi som jobber i grunnskolen ta hensyn til hele spekteret av elever. Denne realiteten er det kanskje best å kjenne på kroppen, sier han.

Ifølge Lødøen har den delte stillingen gitt positive ringvirkninger begge veier. I arbeidet ved Høgskulen på Vestlandet har Lødøen blant annet fått ideer til undervisningsopplegg som han har testet ut på ungdomsskoleelevene.

– På høgskolen er man blant annet opptatt av at undervisningen til elevene skal være undersøkende. Det er vi jo også i grunnskolen, men av og til når jeg oppfordrer studentene på høgskolen til å lage undersøkende oppgaver til elevene, så tenker jeg at det må jeg jo også gjøre mer av selv, forteller han.

Dagsferske eksempler i utdanningen

Kristin Ran Choi Hinna er instituttleder ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun mener delte stillinger er et viktig bidrag for å gi studentene en kvalitativ god utdanning som har solid fotfeste i praksisfeltet.

– Når studenter får dagsferske eksempler fra skolen trukket inn i undervisningen, kan vi lykkes med å brygge bro mellom teori, forskning og praksis, sier hun.

Instituttlederen har per i dag delte stillinger på campus Sogndal og Bergen i fagene engelsk, matematikk og norsk.

– De delte stillingene har vært en ressurs for oss og jeg har vært opptatt av at stillingene skal være forankret i kollegiet. Her har de ulike fagmiljøene selv fått mulighet til å spille inn aktuelle personer for de delte stillingene, sier instituttlederen.

– Viktig å forstå ønskene fra begge parter

Ifølge Hinna er det viktig å ha en god dialog mellom høgskolen og de ulike skolene i dette partnerskapet.

– For å lykkes er det viktig å forstå og respektere de ulike ønskene fra begge parter.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet har nylig evaluert erfaringene med delte stillinger.

– Vi har så langt fått på plass delt stilling i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking samt delte stillinger knyttet til utdanningene ved campus Stord, sier hun.

Planen for høsten 2021 er å videreføre avtalene med delte stillinger innen grunnskolelærerutdanningene og idrettsfagutdanningene i Sogndal og på Stord. I tillegg jobbes det nå for å få inn delte stillinger i barnehagelærerutdanningen.