Millioner til studentgründere ved HVL

– Rundt 600 tonn ubrukte og utløpte medisiner kastes årlig i Norge. Halvparten av disse blir kastet hjemme i norske husholdninger og genererer betydelig miljøforurensning. Vi ønsker å utvikle et produkt som vil redusere disse problemene, sier Ole Alexander Bakkevik, bachelorstudent i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Forretningsideen til teamet hans er ett av to gründerprosjekt i HVL som fikk tildelt 1 million kroner hver fra Norges Forskningsråd forrige uke.

Første studenttildeling i Haugesund

Gründerprosjektet er tildelt midler via STUD-ENT-ordningen, som er Forskningsrådets stipendordning for å fremme studententreprenørskap. Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner og det er første gang en slik tildeling går til et prosjekt i Haugesund.

– Vi skal utvikle en avfallsenhet som skal gjøre det lettere å sikre at ubrukte og utløpte medisiner ikke havner i naturen. Frigjøring av legemidler i marine økosystemer kan endre oppførselen til fiskearter og frigjøring av antibiotika i naturen kan gjøre bakteriestammer resistente på lang sikt. Økt kunnskap om disse utfordringene i helsesektoren, samt hvordan disse problemene kan løses er en viktig oppgave å løse for fremtiden, derfor er vi veldig glade for at Forskningsrådet ser potensialet i prosjektet vårt, sier Bakkevik.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

medretur til sak.jpg

Konseptet Medretur er utviklet av Ole Alexander Bakkevik(HVL), Lars Birger Bergmål(HVL) og medisinstudent Elisabeth Tran (UiB).

– Gjennom HVL Skape ble vi introdusert for tverrprofesjonell samarbeidslæring og under et av arrangementene deres ble jeg koblet på medisinstudent Elisabeth Tran. Etter en stund kom også automatiseringsingeniør Lars Birger Bergmål med i prosjektet og sammen har vi utfylt hverandre.

Å få erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid har vært veldig nyttig og lærerikt i søknadsarbeidet, sier Bakkevik.

De to studentene trekker også frem at de har fått mange gode råd og innspill fra erfarne mentorer underveis i arbeidet med søknaden.

– Hadde det ikke vært for drahjelpen fra instituttleder Georg Førland og professor Monica Hermann, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Hans Henriksen Marki, Flow Maritime Accelerator, Gro Rukan, Helse Førde, og Runald Walter Meyer, førstelektor Institutt for maskin- og marinfag, hadde vi nok aldri kommet i mål. Teamet som jobber i HVL Skape skal også ha stor takk, sier Bakkevik.

Bygger studententreprenørskapskultur


Iversen_Sjastad_og_Logo til sak.jpg
Får 1 million: Kathrine Iversen (t.v) og David Sjåstad (t.h) står bak studentgründerprosjektet CoCreateCareers.

STUD-ENT er en nasjonal konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. I tillegg til prosjektet i Haugesund fikk også de to bergenstudentene David Sjåstad og Kathrine Iversen tildelt en million til gründerprosjektet CoCreateCareers. Tidligere i vår fikk masterstudentene Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen på Innovasjon og entreprenørskap ved HVL, det samme.

– Studentinnovasjon er viktig for å skape morgendagens næringsliv og nye grønne arbeidsplasser. Vi har nå fått innvilget tre millioner til studententreprenørskap i HVL via disse prosjektene bare i år. Dette viser hvordan vi gjennom HVL Skape bygger studententreprenørskapskultur på tvers på våre campus, noe som er bra for oss og bra for vårt fremtidige regionale arbeidsliv, sier en fornøyd Jens Kristian Fosse, dekan på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.