Rekordmange vil bli sykepleier på Vestlandet

Flere vil studere sykepleie, og særlig i vest. Ved Høgskulen på Vestlandet er veksten tre ganger så høy som for resten av landet. – Det er grunn til å tro at koronakrisen har motivert mange til å bli sykepleiere, sier prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik.

På topp ti-listen over de mest søkte studier i Norge i år, finner vi tre sykepleieutdanninger. På niendeplass ligger sykepleieutdanningen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet, som hadde en økning på 381 førstevalgssøkere. Det viser ferske tall fra Samordna opptak.  

– Sykepleiere og annet helsepersonell har stått fremst i kampen mot viruset, og fått mye fortjent heder for sin innsats. Det er all grunn til å tro at krisen har påvirket de unge sin interesse for sykepleiestudiet. Studiet har økte søkertall både i Førde og Bergen, sier Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskolen har studiestedene Bergen, Haugesund, Førde Stord og Sogndal.  

Nasjonalt har førstevalgssøkere til sykepleiestudier økt med seks prosent, mens de ved HVL har 21 prosent økning. 1802 har studiet som sitt førstevalg, som er rekord ved HVL.  

Helse og økonomi er årets vinnere 

Bachelor i folkehelsearbeid har også en solid økning, sammenliknet med nasjonale tall. Andelen søkere som vil studere folkehelsearbeid ved HVL har økt med 41 prosent i 2020. Fysioterapi, sosialt arbeid, vernepleie og barnehagelærer er andre populære studier ved høgskulen, også i år.  

 

I tillegg til gode tall for helse- og sosialfagene, er økonomiske og administrative fag de som gjør det best i årets søkertall. I Bergen er studiet det nest mest søkte studiet ved HVL, mens deltidstilbudet i Haugesund har økt med 36 prosent.

Videre har den nye mastergraden i Business, Marketing and Innovation i Sogndal og Haugesund slått an blant søkerne.  

Mange vil studere historie på nett 

Jus, eiendomsmegling og det nye nettbaserte studietilbudet i historie er svært populære i år. Bachelorstudiet og årskurset i historie er de første HVL tilbyr fullstendig nettbasert, fagmiljøet til studiet har sin base i Sogndal.  

– Dette kan tyde på at mange ønsker å ta nettbasert utdanning, som på flere måter er mer fleksibelt. Kanskje er det en del lærerstudenter som også vil fordype seg i historie. Det er kjekt å se at nye studietilbud slår an, sier Selvik. 

Færre vil bli lærer og ingeniør 

For lærerutdanningen og ingeniørfagene går søkertallene imidlertid nedover, og følger trenden fra i fjor. 

– Vi skulle gjerne ha sett flere søkere til lærerutdanningen også i år. På den positive siden har HVL en mindre nedgang enn det resten av landet har på 1-7. trinn, og på Stord øker interessen for 1-7 i år, sier prorektoren. 

For ingeniørfagene er situasjonen en annen. Flere har søkt ingeniørstudier på landsbasis, men færre ved HVL.  

– Noe av forklaringen er kanskje at mange av ingeniørstudiene ved HVL er tett koblet på lokalt næringsliv, som nå er i en krevende fase, sier Selvik.  

Noen unntak er det, og blant annet har marinteknikk, branningeniør og landmåling og eiendomsdesign økte søkertall. Masterprogrammet Climate Change Management har dessuten en solid økning, noe som tyder på at klimatematikk fremdeles er populært blant søkerne.  

Mulig koronaeffekt på søkertallene 

Aldri før har det vært så mange søkere til HVL.

Alle de fem campusene til HVL har økte søkertall i 2020, bortsett fra Førde. Campusen i Sunnfjord har en nedgang på 6,4 prosent, mens de andre øker mellom to og 13 prosent sammenliknet med i fjor. Bergen og Sogndal øker mest.  

Totalt opplever Høgskulen på Vestlandet en økning i førstevalgssøkere på 8,2 prosent, mens det nasjonalt er en økning på 8,8 prosent.  

Søkertall ved HVL, førstevalg

  • 2015, april: 8182
  • 2016, april: 8040
  • 2017, april: 7810
  • 2018, april: 7963
  • 2019, april: 7761
  • 2020, april: 8395

I utgangspunktet ventet høgskolen, som resten av landet, en nedgang en i antall søkere, fordi årets avgangselever i videregående skole tilhører et mindre årskull. I stedet ble det en markant økning.  

– Vi opplever at korona-viruset har hatt en positiv effekt på søkertallene til alle våre fem studiesteder på Vestlandet. Det er gledelig at så mange ser mulighetene i å studere, sier Selvik. 

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Bjørg Kristin Selvik.

Kontaktperson 

Bjørg Kristin Selvik 

Prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet E-post: bjorg.kristin.selvik@hvl.no 

Mobil: +47 915 83 744 

  

Pressekontakt 

Elise Løvereide 

Kommunikasjonsrådgivar, Høgskulen på Vestlandet E-post: elov@hvl.no 

Telefon: +47 55 58 72 19/ +47 97 54 22 05