Opningstider på biblioteket

Opningstid ditt campus

Biblioteket Bergen

Måndag-fredag: kl. 08.15-19.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-fredag.

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Biblioteket Førde

Måndag-fredag: 08.30-15.00

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.00-23.00
Laurdagar-søndagar: kl. 08.00-18.00

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Biblioteket Haugesund

Måndag-torsdag: kl. 08.00-18.00
Fredag: kl. 08.00-15.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-torsdag.

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.00-23.00
Laurdagar-søndagar: kl. 08.00-18.00

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Biblioteket Sogndal

Måndag-torsdag: kl. 08.00-20.00
Fredag: kl. 08.00-18.00
Laurdag: kl. 12.00-16.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.30 måndag-fredag og laurdagar.

Studentar og tilsette har tilgang til døgnopen sone med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.00-23.00
Laurdagar-søndagar: kl. 08.00-18.00

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Biblioteket Stord

Måndag-fredag: kl. 08.00-15.30

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.00-23.00
Laurdagar-søndagar: kl. 08.00-18.00

Ver merksam på at både studentar og tilsette må benytte nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Kontakt biblioteket