Søkeakutten Bergen

Er du helse- eller sosialfagstudent i Bergen og treng hjelp til litteratursøk? Treng du hjelp med sitering eller EndNote? Kom til Søkeakutten!

Søkeakutten er ei rettleiingssteneste i Bergen. Helsefagstudentar på Stord, i Haugesund og i Førde vil få hjelp i den vanlege bibliotekskranken.

NB! Grunna smittevernhensyn utgår workshopar inntil vidare. I staden kan du  møte bibliotekarene til digital rettleiing på Zoom.

Masterstudentar på helse- og sosialfag kan òg bestille tid til rettleiing gjennom tenesta Lån en bibliotekar.