Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

Det Grønne skiftet og ulikhet er tamatikken for Etikkdagene 2021. Arrangementet er digitalt, gratis og opent for alle interesserte, og varer frå 20. til 24. september.

HVL og One Ocean Expedition

Høgskulen på Vestlandet er en av samarbeidspartnerne i jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Her kan du lese mer om ekspedisjonen og følge med hvilke fagmiljøer som deltar underveis i prosjektet.

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.

Aktuelt

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL