Nøkkeltal for HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Noreg. Kvart år uteksaminerer vi omlag 4.500 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver.

Nøkkeltal HVL 

  • Årsstudium: 17
  • Bachelorprogram: 49
  • Masterprogram: 32
  • Ph.d.-program: 5
  • Etter- og vidareutdanningar: 90

  • Studentar: 17.580 (2021)
  • Årsverk: 1.882 (2021)
  • Totale driftsinntekter: 2.310.910.000 kroner (2020)
  • Tildeling frå KD og andre departement: 2.037.196.000 kroner (2020)

Bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid: 57,5% (2020)
Gjennomsnitt statlege institusjonar: 50,7% (2020)

Mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid: 53%
(2020)
Gjennomsnitt statlege institusjonar: 52,1% (2020)