Studentassistent ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Vil du bidra til at andre studentar får ein god studiekvardag? Vi er på jakt etter studentassistentar våren 2022!

Er du 2. eller 3. årsstudent?  Erfaringa du har gjort deg som student ser vi på som veldig verdifull, og du vil som studentassistent vere ein stor ressurs for nye studentar. Dette er ei unik moglegheit til å utvikle deg sjølv og dine pedagogiske evner.

Om jobben

For å styrke arbeidet med kvalitet i utdanninga og sikre godt læringsutbyte, læringsmiljø og studieprogresjon ønskjer høgskulen at alle studentar skal få tilbod om delta i ei studentgruppa leia av ein studentassistent.

Som studentassistent får du ansvar for ei eller fleire studentgrupper som du møter jamleg gjennom haustsemesteret. Målet er å bidra til at studentane lykkast i utdanninga si, både fagleg og sosialt.

Tema for møta kan vere fagleg, studiemeistring, motivasjon og rett og slett det å bli kjende med kvarandre og faget ein studerer.

Du får opplæring, og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.

Vi legg til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar som studentassistent samtidig.

Ledige stillingar

Campus Haugesund

Prosjekt førsteårsstudenter

I prosjektet Førsteårsstudenten har vi behov for flere studentassistenter til å jobbe i sommer med å kontakte nye studenter som har takket ja til studieplass ved FØS.

Vi ser etter deg som:

 • Er komfortabel med å snakke med folk
 • Er sosial, positiv, løysingsorientert og pliktoppfyllande
 • Likar å jobbe saman med andre
 • God formidlingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Nautikk - Hausten 2022

På bachelor i nautikk og nautikk Y-veg treng vi studentassistentar både haust og vår, som simulatorassistentar og som kollokvieleiarar. Stillingane rettar seg mot studentar på 2. og 3. året på bachelor i nautikk og bachelor i nautikk Y-veg. Kontaktperson for alle stillingane er programkoordinator Jorunn Steensnæs jorunn.steensnaes@hvl.no

Simulatorassistentar NAB1026 Navigasjon I

Det er behov for 2-7 simulatorassistentar som kan vere med i simulatorundervisninga i Navigasjon I til hausten, og 2 studentar som kan vere med på kartarbeid nokre fredagar i tillegg. Det er studentar som går i 2. klasse nautikk hausten 2022 som er aktuelle som simulatorassistentar, og det vil ikkje vere undervisning for 2. klasse på dei tidspunkta det er undervisning i Navigasjon I. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i løpet av april.

Kollokvieleiarar for 1. klasse

Det er behov for 2-3 kollokvieleiarar som kan hjelpe 1. års studentane med oppgåveløysing m.m. på studentdrivne kollokviegrupper ein gong i veka. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i løpet av april.

Nautikk - Hausten 2023

Simulatorassistentar NAB1027 Navigasjon II

Det er behov for 2 simulatorassistentar som kan vere med i simulatorundervisninga i Navigasjon II til våren. Det er studentar som går i 3. klasse nautikk våren 2023 som er aktuelle, og det vil ikkje vere undervisning for 3. klasse på dei tidspunkta det er simulatorundervisning i Navigasjon II. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i starten av november.

Kollokvieleiarar for 1. klasse

Det er behov for 2-3 kollokvieleiarar som kan hjelpe 1. års studentane med oppgåveløysing m.m. på studentdrivne kollokviegrupper ein gong i veka. Stillingsutlysing blir lagt ut i Canvas i Fellesrom Nautikk i starten av november.

 

Økonomi og administrasjon

 

BØA119 Danning og akademisk handverk

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver på seks obligatoriske gruppesamlinger. Din rolle på disse samlingane er i hovudsak den sosiale dimensjonen. Det vil òg vera faglærar tilstades på desse gruppesamlingane, så ingen grunn til å vera nervøs sjølv om dette er eit fag du ikkje sjølv har hatt. I tillegg til gruppesamlingane får du betalt for to timar førebuing i veka. Det er behov for 4 studentassistentar.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

BØA113 Bedriftsøkonomi med rekneskap

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i oppgaveseminarer og gå gjennom arbeidskravene. Det er behov for 1 studentassistent.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

BØA204 Investering og finansiering

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i oppgaveseminarer og gå gjennom arbeidskravene. Det er behov for 1 til 2 studentassistentar.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

BØA111 Matematikk for økonomer

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Vi trenger 2 studentassistentar.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Campus Bergen

Økonomi og administrasjon

På institutt for økonomi og administrasjon treng vi fleire studentassistentar hausten 2022. Kontaktperson for alle stillingane er Mohammed Nazar

BØA113 Innføring i Bedriftsøkonomi og Regnskap

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Vi trenger 3 studentassistentar. Søker må ha minimum B.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist 5.juni 2022. 

BØA204 Investering og finansiering

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i oppgaveseminarer og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Det er behov for tre studentassistenter.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

BØA203 Mikroøkonomi 1

Du vil hjelpe med:

 • Deltakelse på ukentlige oppgaveseminar der arbeidsoppgaven vil være å svare på spørsmål som studenter måtte ha til øvingsoppgaver og arbeidskrav i faget BØA203
 • Vurdering av studentbesvarelser av i alt to arbeidskrav i faget BØA203

De ukentlige oppgaveseminarene vil starte opp anslagsvis to-tre uker etter semesterstart. Ukedag og tidspunkt vil være bestemt av timeplanen når den foreligger. Tidsrom for vurdering av arbeidskrav er ikke fastlagt, men vil anslagsvis være i slutten av september (arbeidskrav 1) og i slutten av oktober (arbeidskrav 2).

Antallet arbeidstimer i forbindelse med ukentlige oppgaveseminarer vil kunne variere mellom 2 og 4 timer per uke avhengig av behov / antall studentassistenter. I tillegg vil man bli avlønnet for 2 timer forberedelse per oppgaveseminar man deltar på. Avlønning for vurdering av arbeidskrav vil bestå i 2 timer forberedelse per arbeidskrav og en avlønning basert på antallet besvarelser som man skal vurdere, dog avgrenset av et øvre tidsforbruk per vurdert besvarelse. Timelønn vil følge standard satser.

For å kunne jobbe som studentassistent i BØA203 Mikroøkonomi 1 må man ha avlagt eksamen i BØA203 eller tilsvarende og med relativt gode resultater.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til arbeidsbetingelser og lignende, kontakt Mohammed Nazar.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til arbeidsinnholdet, kontakt førstelektor Øyvind Sunde ved institutt for økonomi og administrasjon, HVL campus Bergen.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

BØA111 Matematikk for økonomer

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Vi trenger 3-4 studentassistenter.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

MOØ222 / MSB110 Teknologileiing 1 og etikk

Du vil bidra med organisering av aktivitet knytt til emnet og hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i oppgåveseminarer og gå gjennom arbeidskrava. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka. Det er behov for tre studentassistentar.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

ØBR111 Skatte- og avgiftsrett I

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

ØAF104 Rettslære II

Du vil hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i øvingstimane og gå gjennom arbeidskravene. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

DKR003 Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering

Behov for tre Studentassistentar Du vil hjelpe med:

 • Dedikert program/emne støtte team
 • Tilbakemelding på innleveringer
 • Spørsmål og diskusjoner (Q&A Sessions)
 • Diskusjoner og case-opplegg

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Prosjekt førsteårsstudenter

I prosjektet Førsteårsstudenten har vi behov for flere studentassistenter til å jobbe i sommer med å kontakte nye studenter som har takket ja til studieplass ved FØS.

Vi ser etter deg som:

 • Er komfortabel med å snakke med folk
 • Er sosial, positiv, løysingsorientert og pliktoppfyllande
 • Likar å jobbe saman med andre
 • God formidlingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar
Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Andre kurs og arrangement

 

Rådgiver for digital økonomi og ledelse

Vi trenger studentassistenter til DIKU kurset FLE115.

Du vil bidra med organisering av aktivitet knytt til emnet og hjelpe studentar med å gjennomføre oppgåver i oppgåveseminarer og gå gjennom arbeidskrava. I tillegg til øvingstimane får du betalt for to timar førebuing i veka.

Søknad med karakterutskrift sendes til: Mohammed Nazar. Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Dager for etikk og samfunnsansvar i uke 37

Du vil bidra med organisering / kommunisering av aktivitet knytt til Arrangementet Dager for etikk og samfunnsansvar.

Søknad sendes til: Mohammed Nazar. Søknadsfrist: 5. juni 2022.

Campus Sogndal

Økonomi og administrasjon

Emnet «Mikroøkonomi» treng fire studentassistentar hausten 2022. Arbeidsoppgåvene vil vera å rettleia studentane på arbeidskrava og rette desse. Søkjarane må ha gjennomført mikrokurset (BØA203) med karakter A eller B.

Søknad kan sendes på e-post til: Torbjørn Årethun
Søknadsfrist: 5. juni 2022. 

Sosiologi

Sosiologiutdanninga treng fleire studentassistentar. Kontakt Lars Edvin Gjelstad. Søknadsfrist: 5. juni 2022. 

Historie

Historieutdanninga treng fleire studentassistentar. Kontakt: Knut Einar Utnes Øyangen. Søknadsfrist: 5. juni 2022. 

Reiseliv

Reiselivsudanninga treng ein studentassistent. Kontakt: Helene Maristuen. Søknadsfrist: 5. juni 2022.  

bilde av Mohammed Nazar Mohammed

Mohammed Nazar Mohammed

Kontaktperson