Relevant jobb når du studerer i Førde

Tar du teknologiutdanning i Førde kan du få relevant jobb mens du studerer.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sunnfjord Utvikling og Høgskulen på Vestlandet vil gjere det enklare for studentar å få seg jobb i Førde under studiet. Prosjektet studentjobb har fått med seg bedrifter som tilbyr løna relevant erfaring for studentar som går på teknologiutdanning i Førde.

Dei fleste stillingane er på 25-50 prosent slik at du kan kombinere jobb og utdanning. Lønn, arbeidstid og oppgåver vert avtalt direkte med arbeidsgjevar.

Studentjobb gjer at du kan bygge CV-en frå første dag. Studentjobbane følgjer studieåret, og er tilrettelagt med tanke på eksamen og obligatorisk undervisning.

Studentjobb gjeld for desse studia:

Slik fungerer det:

Når du takkar ja til studieplassen, kan du melde interesse for ein jobb gjennom nettsida studentpraksis.no. Du vil deretter bli kontakta av ei eller fleire bedrifter.

Les meir om studentjobb