Studentliv i Haugesund

  • Studenter viser fram ulike aktiviteter i studentorganisasjonen StudKick

    Et aktivt studentmiljø gjør det lett å bli kjent og dyrke sine fritidsinteresser som student på campus Haugesund.

  • Fasaden av studentboligkompleks.

    Velger du å bo i studentsamskipnaden Sammen sine studentboliger har du gangavstand til sentrum, og du bor rimelig.

  • Høgskulebygget på campus Haugesund inneheld det meste av det du treng i studiekvardagen din.