Ledige studieplassar ved HVL

HVL er ein av dei største høgskulane i landet. Hos oss kan du velje ei yrkesretta utdanning anten i ein storby eller på mindre studiestadar. Bli ein av oss!

Samordna opptak

Opptaket for hausten 2021 er avslutta. Det er derfor ikkje mogleg å søke studieplass gjennom Samordna opptak lenger. Opptak til studier for hausten 2022 vil opne 1. februar. 

Lokalt opptak

Ein del studium går ikkje gjennom Samordna opptak, men du søker direkte til oss i vår lokale Søknadsweb. For å søke på ein studieplass i vårt lokale opptak, må du:

Er det fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod. 

Søk studieplass

 

Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg.