Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Master

Denne utdanningen hadde siste opptak høsten 2021. 

Se oversikt over alle studietilbud innen idrett, friluftsliv og folkehelse i denne lenken. 

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved HVL og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Hvor kan du reise?