Student i praksis på barneskulen saman med elev.

Lærer- og barnehagelærerutdanning

Master

Husker du hvordan det var å virkelig bli sett av en lærer? Hvordan man blir møtt på skolen har stor betydning for resten av livet, og det er derfor læreryrket blir sett på som ett av verdens viktigste yrker.

Som lærer spiller du en viktig rolle i unge menneskers liv og utvikling. Du må være kunnskapsrik, en god rollemodell og kunne motivere og bidra til å løse konflikter.

Norges største grunnskolelærerutdanninger

Høgskulen på Vestlandet er Norges største grunnskolelærerutdanninger og tilbyr et bredt spekter av fagtilbud. Grunnskolelærerutdanningene er nå blitt en mastergrad og varer i fem år. Det vil påvirke lønnsnivået positivt, ettersom det blir høyere når utdanningen er blitt lenger.

Har du begynt på en 4-årig grunnskole- eller allmennlærerutdanning før 2017, men ikke fullført? Nå har du mulighet til å fullføre!

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1.-13. trinn

Høgskulen på Vestlandet vil som eneste høgskole/universitet på Vestlandet tilby en fem-årig lærerutdanning i musikk og kroppsøving og idrettsfag for trinn 1-13. Oppstart høsten 2022.

Vil du bli barnehagelærer?

Høgskulen på Vestlandet har også en barnehagelærerutdanning på campusene Sogndal, Bergen og Stord. Som barnehagelærer får du bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø. 

Vil du ta PPU?

Praktisk-pedagogisk utdanning er en god vei inn i læreryrket for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning eller et fagstudium, og trenger formell pedagogisk kompetanse for å undervise.


Masterutdanninger for lærere og barnehagelærere i arbeid

Er du lærer og ønsker å styrke fagkompetansen din med en master? 

Jobber du som lærer, barnehagelærer eller i andre deler av utdanningssektoren, tilbyr vi master i praktisk utdanningsvitenskap. Studiet er praksisnært og kvalifiserer til stillinger der utvikling av faglig støtte og ledelse av utdanning er sentralt.

Ønsker du en leder- eller administrasjonsstilling innen utdanningssektoren kan du også søke master i organisasjon og ledelse. 

Vidareutdanninger - livslang læring

Jobber du i skole eller barnehage, har vi mange vidareutdanninger som kan passe for deg! Se tilbudene våre.

Ta en kikk på listen over studietilbudet vårt hvis du er nysgjerrig på ulike utdanninger ved HVL.