Associate Professor

Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal

Publications

 • “Koffor lagar boka lyd?» Digital teknologi som opning og lukking av samspel mellom menneske og materiale i ein kollektiv estetisk læreprosess i barnehagen

  Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Hansen, Hannah Belsvik (2020)
 • Visste du at skjermfri sanseteknologi kan vere ein impuls til estetiske opplevingar i barnehagen?

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2020)
 • DigiSus - (creating) creative sustainable digital practices in Kindergartens

  Aksnes, Kirsti, Grønsdal, Ingrid A. R., Ruthmann, Steven Alexander (2019)
 • Evalueringsseminar med presentasjonar av prosjektutviklingar i DigiSus

  Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Hansen, Hannah Belsvik, Aksnes, Kirsti, Grønsdal, Ingrid A. R. (2019)
 • Erfaringar frå arbeidet med forskingsprosjektet DigiSus: Presentasjon og spørsmål, Stord Kommune

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2019)
 • Digital kompetanse i arbeid med språk og estetiske fag i barnehagen: Dei vaksne sitt perspektiv

  Grønsdal, Ingrid A. R., Borgenvik, Katrine, Fjellanger, Liv Ingrid, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Espeland, Åsmund, Vangsnes, Vigdis, Espeland, Magne (2019)
 • DigiSus: A competence project for Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2018)
 • Kindergarten practitioner reports: Making magic with Makey Makey,- possibilities and challenges when working with young children

  Grønsdal, Ingrid A. R., Rio, Martin Stensaker, Odland, Maren Tislevoll, Helland, Mariann Lie, Raa, Ingrid Dalland (2018)
 • ”Kjekt å ha!”: læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen

  Aadland, Helga, Espeland, Magne, Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2014)
 • Skolefagundersøkelsen 2011 Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskole

  Espeland, Magne, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Holthe, Asle, Sømoe, Kjetil, Wergedahl, Hege, Aadland, Helga (2013)
 • Gendering in Music Teacher Practices: What is the role of Technology in specific practises?

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2013)
 • Patterns of music teacher practises in primary schools: The impact of gender

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2013)
 • Primary Arts and Physical Education in Norwegian Schools: A gender perspective

  Grønsdal, Ingrid A. R., Arnesen, Trond Egil, Sømoe, Kjetil (2013)
 • Posisjonen til dei praktiske og estetiske faga i grunnskulen på 1.-7. trinn

  Aadland, Helga, Arnesen, Trond Egil, Grønsdal, Ingrid A. R., Sømoe, Kjetil (2012)
 • Benefits and challenges by mixed methods - an approach to do research on music teachers

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2012)
 • ICT in music education in Norwegian secondary shools

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2012)
 • Music teachers’ conceptions of the computers’ role in their classroom practice

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2011)
 • What elements of bildung can be identified in aesthetic and creative learning practises with digital music technology?

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2011)
 • Music teacher practise orientations and efficient integration of computer technology: Only for creative teachers?

  Espeland, Magne, Grønsdal, Ingrid A. R. (2010)
 • Finding pots of gold without getting lost in the woods? Teacher strategies for teaching music with computers

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2010)
 • Music teacher practise orientations and efficient integration of computer technology: Only for creative teachers?

  Grønsdal, Ingrid A. R., Espeland, Magne (2010)
 • Musikk: musikkundervisninga på ungdomstrinnet og bruk av IKT - eit tenleg instrument for heile musikkfaget?

  Grønsdal, Ingrid A. R., Espeland, Magne (2010)
 • Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi

  Vavik, Lars Ingebrigt, Andersland, Svein, Arnesen, Trond Egil, Arnesen, Thomas, Espeland, Magne, Flatøy, Ingunn, Grønsdal, Ingrid Arnesen Råheim, Fadnes, Per, Sømoe, Kjetil, Tuset, Gry Anette (2010)
 • Digital arenas in music education: Framing artistic and educational learning and practices?

  Espeland, Magne, Grønsdal, Ingrid A. R., Andersen, Vidar (2007)
 • Pupils and their digital tools: Pedagogical challenges

  Grønsdal, Ingrid A. R. (2006)
 • Internet-based Creative Music Education/Educación musical creativa, basada en Internet

  Grønsdal, Ingrid A. R., Espeland, Magne (2006)
 • Integrando la Música en la Escuela

  Grønsdal, Ingrid A. R., Tvedten, Torger (2006)