Assistant Professor

Kari Gina Hodneland

Selected publications

  • "Dusje med Dress". Dokumentasjon og inspirasjon fra Kunstfaglig førskolelærerlinje ved HiB

    Hodneland, Kari Gina (2016)
  • "Vi trenger hvalsang i utdanningen." Rapport fra et utviklingsarbeid. Førskolelærerutdanning med vekt på kunstfag, 2004-2007

    Bakke, Kari, Hodneland, Kari Gina, Thorkildsen, Kari (2009)