Publications

 • Algoritmisk tenkning, matematisk modellering og programmering

  Hashemi, Amir Massoud (2022)
 • Algoritmisk tenkning og tekstprogrammering

  Hashemi, Amir Massoud (2022)
 • Computer Science in Schools: A Literature Mapping of Professional Development for In-Service Teachers

  Rouhani, Majid, Divitini, Monica, Hashemi, Amir Massoud (2022)
 • Computer Science in Schools: A Literature Mapping of Professional Development for In-Service Teachers

  Rouhani, Majid, Divitini, Monica, Hashemi, Amir Massoud (2022)
 • Matematikk i Praksis (7.utgave)

  Hole, Arne, Hashemi, Amir Massoud, Gulliksen, Tor (2022)
 • Programmering for realfagslærere (påbygningskurs)

  Hashemi, Amir Massoud (2021)
 • Programmering for realfagslærere (begynnerkurs)

  Hashemi, Amir Massoud (2021)
 • Programmering i skolen (hva, hvorfor og hvordan)

  Hashemi, Amir Massoud (2021)
 • Hvorfor programmering i skolen?

  Hashemi, Amir Massoud, Rouhani, Majid (2021)
 • Programmeringsdidaktikk for lærere - programmering i skolen (algoritmisk tenkning/modellering/problemløsning/programmering)

  Hashemi, Amir Massoud, Stava, Arnt Frode (2021)
 • Å fremme studentaktive læringsformer i fysikkundervisningen, Refleksjoner rundt studentsentrerte læringsformer (In press)

  Hashemi, Amir Massoud (2021)
 • Matematikklærerens oppfatning om handlingsmuligheter med digitale verktøy i undervisning og læring av matematikk

  Hashemi, Amir, Marthina, Sæthre Vahedian (2020)
 • Finansmatematikk og dens anvendelser

  Hashemi, Amir Massoud (2020)
 • Hvor trykker skoen for ungdommene i matematikk?

  Hashemi, Amir (2020)
 • Fagdidaktiske metoder og praktiske oppgaver

  Hashemi, Amir (2020)
 • Anvendt programmering for lærere

  Rouhani, Majid, Hashemi, Amir (2020)
 • Matematikk programmering for lærere

  Hashemi, Amir, Rouhani, Majid (2020)
 • Matematikk for elever (VG) og mentorer

  Hashemi, Amir (2020)
 • Oppsummering av lærestoffet i Grunnkurs i matematikk II (MAT112), Matematisk Institutt, UiB

  Hashemi, Amir Massoud (2020)
 • Innføring i Topologi

  Hashemi, Amir Massoud (2020)
 • To Teach Mathematics in the Language of Love

  Hashemi, Amir Massoud (2020)
 • Anvendelsen av matematikk i hav- og klimaforskning

  Hashemi, Amir, Eldevik, Tor (2019)
 • Studentaktive læringsformer for fysikkundervisningen

  Hashemi, Amir Massoud (2019)
 • Realfagets forunderlige verktøykasse med noen eksempler fra klimaforskningen, Foredrag for realfagsstudentene, UiB

  Drange, Helge, Hashemi, Amir Massoud (2019)
 • Kort om euklidsk geomtri,euklids elementer, Ikke-euklidsk geometri (gjesteforeleser), UiB

  Hashemi, Amir Massoud (2019)
 • Matematikk for ingeniørstudenter (matte 1 og matte 2)

  Hashemi, Amir Massoud (2018)
 • Laplace-transformasjon og anvendelser med bruk av MATLAB

  Hashemi, Amir (2017)
 • Ordinære differensialligninger med eksempler for autonomous og vekstmodeller med MATLAB. Notat for Matematikk 2 forelesere, April 2020 (25 sider).

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Diffusjonsligningen (PDE), teori med eksempler og MATLAB. Notat for Matematikk 2 forelesere. Mars 2020 (15 sider)

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Interpolasjon i to og tre dimensjoner, teori og numerisk med MATLAB (45 sider), Notat for Matematikk 2, Feb. 2020

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • VGS-leksehjelp

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Hva er utfordringene som nybaktlærer de første årene?

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Lærerens utfordringer ... Trivsel, inspirasjon og motivasjon er avgjørende for lærelyst og læreglede

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Matematikk for ingeniører

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Å tilrettelegge for at lektor-studenten lærer å lære fra seg i første semester

  Hashemi, Amir Massoud, Eriksdotter Eggereide, Sigrun (2017)
 • Refleksjoner rundt et utviklingsprosjekt: Forbedring av undervisningsopplegget i MAT101 ved Universitetet i Bergen

  Hashemi, Amir Massoud (2017)
 • Å tilrettelegge for at lektorstudenten lærer å lære fra seg i første semester

  Hashemi, Amir Massoud, Eggereide, Sigrun E (2017)
 • Hva er en mentor?

  Hashemi, Amir Massoud (2016)
 • Mattekurs på høgskolen i Bergen

  Hashemi, Amir Massoud (2016)
 • Maths + Talk = methods on promoting a culture of learning

  Hashemi, Amir Massoud (2016)
 • Oppfriskningskurset – NRK- Vestlandsrevyen (2016)

  Hashemi, Amir Massoud (2016)
 • Promoting a Culture of Learning through Talking to Understand Mathematics

  Hashemi, Amir Massoud (2016)
 • Hvordan kan man gjøre matematikk interessant for elevene?

  Hashemi, Amir Massoud (2015)
 • Workshop for FIL (Fagutvalget for integrert lektorutdanning)

  Hashemi, Amir Massoud (2015)
 • Assisting First Year Students Maintain a Prosperous Student Life

  Hashemi, Amir Massoud (2015)
 • Assisting first-year students Design Their Destiny. Experiences from Mathematics Teaching Programs for First-Year Students

  Hashemi, Amir Massoud (2015)
 • Utvikling og forbedring av undervisningsopplegget for matematikkemnet i første semester for realfagsstudenter ved Universitetet i Bergen

  Hashemi, Amir Massoud (2015)
 • Mathematical E-Learning for Engineering students using it's Learning, Selfmade Websites and Videos

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Å hjelpe elevene å lykkes!

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Klagenemd avgjør mattesaken

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Videregående matematikk for bygg- og maskiningeniører

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Videregående matematikk for elektro- og kjemiingeniører

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Evaluering av ING020 eksamen i ved HSH (Høgskolen i Stord/Haugesund)

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Who is the good lecturer and how to become one?

  Hashemi, Amir Massoud (2014)
 • Rekordmange besto matte

  Hashemi, Amir Massoud (2013)
 • Grunnleggende matematikk for bygg- og maskiningeniører

  Hashemi, Amir Massoud (2013)
 • Grunnleggende matematikk for elektro- og kjemiingeniører

  Hashemi, Amir Massoud (2013)
 • Matematikk i Praksis

  Hashemi, Amir Massoud, Hole, Arne (2013)
 • Machine learning and data mining

  Hashemi, Amir Massoud (2012)
 • Mathematics and Underwater Technology

  Hashemi, Amir Massoud (2012)
 • Grunnleggende statistikk og sannsynlighetsregning

  Hashemi, Amir Massoud (2010)
 • La oss gjenreise forelesningen! (av Prof. Rein Aasland)

  Hashemi, Amir Massoud (2010)
 • Hvem er den gode læreren? Programsamling for FIL (Fagutvalget for Integrert Lektorutdanning), UiB

  Hashemi, Amir Massoud (2010)
 • Mathematics teaching for 3. year Engineering students (trippel integrals and their applications)

  Hashemi, Amir Massoud (2009)
 • Differensialligninger og deres anvendelser

  Hashemi, Amir Massoud (2009)
 • How to Make Mathematics Interesting to Learn? erasmus mobility program, Presentation for Mathematics and Physics lecturers.

  Hashemi, Amir Massoud (2009)
 • Å leve for å tjene

  Hashemi, Amir Massoud (2008)
 • Jentene kapret A-Puljen i innføringskurs i matte

  Hashemi, Amir Massoud (2007)
 • The Art to Teach Mathematics, Teheran, Iran.

  Hashemi, Amir Massoud (2007)
 • To educate to serve

  Hashemi, Amir Massoud (2006)
 • Fyller livet med matte og fotball

  Hashemi, Amir Massoud (2006)
 • I snakkehjørnet (Påhøyden, UiB)

  Hashemi, Amir Massoud (2006)
 • Danket ut fastansatte

  Hashemi, Amir Massoud (2006)
 • Brukerkurs i matematikk

  Hashemi, Amir Massoud (2005)
 • Forkurs i matematikk

  Hashemi, Amir Massoud (2005)
 • Matematiske Metoder 2

  Hashemi, Amir Massoud (2004)
 • An introduction to genetic algorithms and simulated annealing Proceedings of the 26th Scandinavian symposium on Physical Acousstics, Ustaoset

  Hashemi, Amir Massoud (2003)
 • Who is the good mathematics lecturer? Erasmus Mobility Program, Presentation for Mathematics and Physics lecturers.

  Hashemi, Amir Massoud (2003)
 • Numerical study of the Compressional Reflection Coefficient in the Ice-covered Arctic Sea

  Hashemi, Amir Massoud (2002)
 • A discussion on acoustic propagation in the ice-covered region of the arctic sea,

  Hashemi, Amir Massoud (2002)
 • Persian and Arabic pre-modern Scientists

  Hashemi, Amir Massoud (2002)
 • Identity and Self-Consciousness

  Hashemi, Amir Massoud (2001)
 • Persian Scientists and philosophers in the history. Literature, Art and Culture Conference, Nijmegen, Nederland

  Hashemi, Amir Massoud (2001)
 • Prediction of arrival time for Fourier analysis of broadband acoustic signals based on Normal modes

  Hashemi, Amir Massoud (2000)
 • Matematikk historie og tradisjon fra Appolonius til Abel, Pedagogikk Seminar, Voss (HiB)

  Hashemi, Amir Massoud (1997)